Ortak Platform ve İş Zirvesi ve Sektör Tanıtım Günleri

BASİFED tarafından düzenlenen ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ VE SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ etkinliği, iş dünyasının profesyonellerini her yıl düzenli olarak İzmir Kültürpark Fuar Alanı,  1A ve 2 Nolu hollerde bir araya getirmektedir.

Federasyonumuza üye derneklerin temsilcilerinin buluştuğu ve ticari işbirlikleri geliştirdikleri bir platform olan SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ etkinliğinde, üye firmalarımız ürün ve hizmetlerini tanıtma ve sergileme imkanı buldukları standlar iki gün boyunca ziyaretçilere açılmaktadır. Her yıl yaklaşık 230 BASİFED üyesi firmanın katılım gösterdiği sergide üyelerimizin firmalarını daha yakından tanıma fırsatına kavuşmakta, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ’nde düzenlenen çeşitli oturum, paneller ve workshoplar ile ekonomi ve iş dünyasını ilgilendiren konular derinlemesine masaya yatırılmaktadır.
Bu sene “Katma Değerli Büyüme Yolunda Finans - Bilişim - Yönetişim” üst başlığıyla düzenlenen ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ VE SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ, bölgemizin ekonomisine yön veren iş adamlarını, yatırımcıları ve karar vericileri bir araya getiriyoruz.


Ayrıntılar için tıklayınız.