İŞ DÜNYASININ KAPISINI ÇALDI - Ege Telgraf

MHP milletvekili adayı Ahmet Kenan Tanrıkuiu, partisinin milletvekili adayları. Neslihan Çelik ve Senem Kılıç ile birlikte İzmirli işadamları ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. îlk olarak Kültürpark Tenis Kulübü'nde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkam Salih Esen ile Meclis Üyeleri ile bir araya gelen MI IP adayları, ardından Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu'nu (BASİFED) ziyaret etti. Siyasi istikrarsızlığın ekonomik istikrarsızlığa sebep olduğunu dile getiren Tanrıkuiu, "13 yıldır istikrar dediler; ama siyasi istikrarsızlıktan sonra ekonomik istikrarsızlık da ülkeyi çıkmaza sürüklüyor. 13 yılda istikrar sağlayamadmız da, şimdi mi sağlayacaksınız" diye tepki gösterdi. SEÇİM YORDU Ekonomik istikrarsızlık ve seçim süreçlerinden yorulduklarının altını çizen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, "Seçim sonrası ivedilikle bir hükümet kurulması büyük önem arz ediyor. Bu süreçte tüm partilerden hükümet kurulması noktasında büyük bir özveri bekliyoruz. Ekonomik istikrarsızlık yatırım ve istihdam yaratmamızı engellemektedir. Siyasi partiler bu ülkenin daha iyi duruma gelmesi için var. Bu yüzden ekonomik istikrarı sağlamak için siyasi istikrarı sağlamak ülkemizin ekonomisi için oldukça önemlidir" dedi. KAPIMIZ AÇIK MHP olarak 1 Kasım seçim sonuçlarına göre hareket edeceklerini söyleyen Tanrıkuiu, "Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi HDP dışında her partiyle 4 ilkemiz çerçevesinde koalisyon görüşmesine kapımız açıktır. Biz de ülkemizin daha iyi duruma gelmesi için çaba sarf ediyoruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra ülkemizin daha iyi duruma gelmesi için ne gerekiyorsa yaparız. Gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız" dedi. Tanrıkuiu, MHP hükümetinde KOBİ ve girişimcilerin ekonomik krizden kurtulması için de çalışmalara hemen başlanacağını belirtti Asgari ücreti arttırırken, vergi yükünü de azaltacaklarım dile getiren Tanrıkuiu, "Biz bu noktada tüm yükü işverene yüklemeyeceğiz. Yatırımcımızın, girişimcilerimizin rahat bir nefes alması için gerçekleştireceğimiz birçok çalışma ile proje hazır ve uygulamaya geçmeyi bekliyor. Bu noktada MHP'nin 1 Kasım seçimlerini kazanması ve hükümeti kurması büyük önem arz ediyor. Biz MHP olarak terörden, ekonomiye, eğitimden, sağlığa, yoksulluktan, yolsuzluğa kadar birçok problemin çözülmesinde kilit noktadayız" diyerek, 1 Kasım seçimlerine MHP'ye destek verilmesinin gerçek imlamda ülke ekonomisi ve istikrarı için önemli olduğunu ifade etti. kapısını çaldı MHP milletvekili adayı kurulması noktasında büyük bir yüklemeyeceğiz. Yatırımcımızı! Ahmet Kenan Tanrıkuiu, özveri bekliyoruz. Ekonomik girişimcilerimizin rahat bir nefe partisinin milletvekili adayları. istikrarsızlık yatırım ve istihdam alması için gerçckleştircccğimii Neslihan Çelik ve Senem Kılıç yaratmamızı engellemektedir. birçok çalışma ile proje hazır vc ile birlikte İzmirli işadamları ile Siyasi partiler bu ülkenin daha uygulamaya geçmeyi bekliyor, bir araya gelerek sıkıntılarını iyi duruma gelmesi için var. Bu Bu noktada MHP'nin 1 Kasım dinledi. İlk olarak Kültürpark yüzden ekonomik istikrarı seçimlerini kazanması ve Tenis Kulübü'nde Ege Bölgesi sağlamak için siyasi istikrarı hükümeti kurması büyük önem Sanayi Odası (EBSO) Meclis sağlamak ülkemizin ekonomisi arz ediyor. Başkam Salih Esen ile Meclis için oldukça önemlidir" dedi. Biz MHP olarak terörden, Üyeleri ile bir araya gelen MHP KAPI M İZ ACI K ekonomiye, eğitimden, sağlığa, adayları, ardından Batı Anadolu * yoksulluktan, yolsuzluğa kadar Sanayici İşadamları Dernekleri MHP olarak 1 Kasım seçim birçok problemin çözülmesinde Federasyonu'nu (BASİFED) sonuçlarına göre hareket kilit noktadayız" diyerek, 1 ziyaret etti. edeceklerini söyleyen Kasım seçimlerine MHP'ye Siyasi istikrarsızlığın Tanrıkuiu, "Sayın Genel destek verilmesinin gerçek ekonomik istikrarsızlığa sebep Başkanımızın da söylediği gibi imlamda ülke ekonomisi ve olduğunu dile getiren HDP dışında her partiyle 4 istikrarı için önemli olduğunu Tanrıkulu," 13 yıldır istikrar ilkemiz çerçevesinde koalisyon ifade etti. dediler; ama siyasi görüşmesine kapımız açıktır. Biz istikrarsızlıktan sonra ekonomik de ülkemizin daha iyi duruma istikrarsızlık da ülkeyi çıkmaza gelmesi için çaba sarf ediyoruz. ~ «r* "fc sürüklüyor. 13 yılda istikrar 1 Kasım seçimlerinden sonra "j, - T sağlayamadmız da, şimdi mi ülkemizin daha iyi duruma kr sağlayacaksınız" diyetepki gelmesi için ne gerekiyorsa SECİM YORDU taşın altına koyarız" dedi. Tanrıkuiu, MHP hükümetinde Ekonomik istikrarsızlık ve KOBİ ve girişimcilerin jft'j seçim süreçlerinden ekonomik krizden kurtulması . f yorulduklarının altını çizen için de çalışmalara hemen iJPMBT EBSO Meclis Başkam Salih başlanacağım belirtti. 4aK^H Esen, "Seçim sonrası ivedilikle Asgari ücreti arttırırken, -tâıİfl - bir hükümet kurulması büyük vergi yükünü de azaltacaklarım önem arz ediyor. Bu süreçte dile getiren Tanrıkuiu, "Biz bu 1 i tüm partilerden hükümet noktada tüm yükü işverene

Tüm Haberler