AKP İSTİKRARSIZLIĞI HER ALANA YAYDI - Yenigün (İzmir)

1 Kasım seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden MHP izmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Kenan Tannkulu, MHP Milletvekili Adaylan Dr. Neslihan Çelik ve Senem Kılıç ile birlikte izmirli işadamlan ile biraraya gelerek sıkıntılarını dinledi. İlk olarak Kültürpark Tenis Kulübü'nde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ile Meclis Üyeleri ile biraraya gelen MHP adaylan, ardından Batı Anadolu Sanayici işadamları Dernekleri Federasyonu'nu (BASİFED) ziyaret etti. Siyasi istikrarsızlığın ekonomik istikrarsızlığa sebep olduğunu dile getiren Tannkulu, "13 yıldır istikrar dediler; ama siyasi istikrarsızlıktan sonra bakıyoruz ekonomik istikrarsızlık da ülkeyi çıkmaza sürüklüyor. 13 yılda istikrar sağlayamadımz da, şimdi mi sağlayacaksınız" diyerek AKP iktidarının milleti 'istikrar getireceği/ diverek kandırdığını ifade etti. Ekonomik istikrarsızlık ve seçim süreçlerinden yorulduklarının altını çizen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, "Seçim sonrası ivedilikle bir hükümet kurulması büyük önem arz ediyor. Bu süreçte tüm partilerden hükümet kurulması noktasında büyük bir özveri bekliyoruz. Ekonomik istikrarsızlık yatırım ve istihdam yaratmamızı engellemektedir. Siyasi partiler bu ülkenin daha iyi duruma gelmesi için var. Bu yüzden ekonomik istikran sağlamak için siyasi istikran sağlamak ülkemizin ekonomisi için oldukça önemlidir" dedi. Vergi yükü azalacak Asgari ücreti arttırırken, vergi yükünü de azaltacaklarını dile getiren Tannkulu, "Biz bu noktada tüm yükü işvereneyüklemeyeceğiz. Yatırmalarımızın, girişimcilerimizin rahat bir nefes alması için gerçekleştireceğimiz birçok çalışma ile proje hazır ve uygulamaya geçmeyi bekliyor. Bu noktada MHFnin 1 Kasım seçimlerini kazanması ve hükümeti kurması büyük önem arz ediyor. Biz MHP olarak terörden, ekonomiye, eğitimden, sağlığa, yoksulluktan, yolsuzluğa kadar birçok problemin çözülmesinde kilit noktadayız" diyerek, 1 Kasım seçimlerine MHPyedestek verilmesinin gerçek anlamda ülke ekonomisi ve istikran için önemli old uğunu ifade etti. İI\iaii31Zjllğl İLtJ »malarına I ^ 1 1 den MHP 1 kiliAdavı 1 ^3 ] lu, MHP T. Neslihan " ~ ' " * ı ; birlikte Ahmettr ] Hk olarak Kenanâ 1 bü'ndeEge Tannkulu, '• ' •:BSO) Meç- 1 —1 e Meclis Üyeleri üe Vprpi vi laylan, ardından Batı ^ ' imlan Demekleri Fe- Asgari D) ziyaret etti. Siyasi azaltacakla ik istikrarsızlığa sebep noktada tü n 1 . .1.. /ma 1.1

Tüm Haberler